Jarná tradícia na dedine - STAVANIE MÁJA - Fotografovanie a video dokumenty zo života obce, kultúra a šport na dedine - H-ARTvideo fotografia a filmovanie

stavanie mája na dedine