Dokumentárnej tvorbe som sa začal venovať už na strednej škole vo filmovom krúžku a potom neskôr počas štúdia v Veľkej Británii.  /1990-1995/  Zo začiatku to boli záznamy z kultúrnych, alebo športových podujatí neskôr krátke dokumenty z prírody, hlavne zo života hmyzu. Nostalgický úsmev vyvoláva spomienka na vtedajšiu foto/video techniku - 8mm film, VHS a neskôr mini DV, alebo ruský Zenit a strih videa a zvuku cez videorekordér a kotučák.

V súčasnosti mi hlavne spolupráca s Marekom Vicianom otvára dvere do sveta dokumentárnych filmov na vážne témy dneška - korupcia, podnikanie, sociálne služby a podobne. Tiež nesmiem zabudnúť na školské a detské projekty, projekty pre miestnu samosprávu a cirkev, alebo komerčné projekty pre Emark sro, Slov. zubársku komoru a ďalšie.


 www.H-ARTvideo.com   (c) text, foto a video Daniel Petráško 2000-21