Foto a video  E-shop

Služby Kameraman a Fotograf na svadbu je možné zakúpiť aj priamo v mojom mini E-shope
Zakúpenie služby svadobného kameramana a fotografa v E-shope je cenovo výhodnejší spôsob uskutočnenia objednávky. 

E-Shop

Tak ako pri klasickej on-line objednávke, aj tu je súčasťou riadna Dohoda na vykonanie diela vystavená na kupcu služby. V prípade potreby preloženia dátumu svadby, služba je prenosná na hocijaký iný voľný termín, alebo aj inú osobu. O svoju platbu tak neprichádzate. Jej úplne storno - odstúpenie od dohody a vrátenie úhrady je možné do 30 dní /alebo 15 dní ak je do dátumu filmovania menej než 6 mesiacov/. 
Zvolenú službu, vložíte do košíka a následne uhradíte bankovým prevodom. K cene sa automaticky pripočíta 35€ doručenie - ako náklady na dopravu pre kameramana na miesto filmovania svadby.  

Overenie voľnosti termínu 

odoslanie formulára je nezáväzné, informatívne, bez nutnosti objednania služieb
Dátum a miesto konania svadby E-mail Potvrdiť
svadba filmovanie Trnava fotograf na svadbu na zámku v Bytči